Logo SG Energy

Nejčastější dotazy k výkupu

Vykupujeme od domácností i firem zdroje všech velikostí a všech druhů. Nabízíme výkup za spotové ceny zveřejňované na stránkách Operátora trhu s elektřinou.

Na rozdíl od konkurence fixní cenu nenabízíme, protože energetický trh je volatilní a nechceme měnit zákazníkům smlouvu každý rok.
Garantujeme Vám, že Vám nezhoršíme podmínky uzavřené smlouvy.

Je třeba mít přidělený výrobní EAN. Výrobní EAN je 18místné číslo začínající na 859182400 a je přiděleno distributorem. Můžete si ho představit jako rodné číslo vaší výrobny.

V případě, že nemáte přidělený výrobní EAN nebo si nejste jistí jeho existencí, tak kontaktujte svého distributora elektřiny. U ČEZ distribuce se žádá na email info@cezdistribuce.cz – pokud požádáte do 15. dne v měsíci, tak přidělí výrobní od 1. dne následujícího měsíce. EG.D přiděluje automaticky výrobní EAN a je uveden ve smlouvě o připojení. U Společnosti PRE distribuce stačí napsat na email
poze@pre.cz.

Smlouvu zpravidla uzavíráme na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, nicméně nikoho u nás nedržíme, takže se můžeme domluvit dohodou na měsíční výpovědí lhůtě.
Ano, toto je možné. Vezmeme si od Vás plnou moc a vše zařídíme za Vás.
Ne, to není povinností.
U nás si můžete vybrat zúčtovací období buď kalendářní měsíc nebo rok. Fakturu vystavujeme za Vás my v režimu samofakturace a okamžitě faktury hradíme, nečekáme na den splatnosti faktur. Podklady pro fakturaci si stahujeme od operátora trhu (OTE) a vy se nemusíte o nic starat. Fakturace zpravidla probíhá mezi 8. až 10. pracovním dnem následujícího měsíce po ukončení zúčtovacího období.

Příjmy do 30 000 Kč/rok z vykoupené elektřiny jsou osvobozeny od daně.

Nejčastější dotazy k dodávce

Zde se zaměřujeme výhradně na firmy, pro domácnosti tento druh služby nenabízíme.

Na rozdíl od konkurence fixní cenu nenabízíme, protože energetický trh je volatilní a nechceme měnit zákazníkům smlouvu každý rok.

Žádné další poplatky a sankce nemáme.
Ano, toto je možné. Vezmeme si od Vás plnou moc a vše zařídíme za Vás.
Smlouvu zpravidla uzavíráme na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, nicméně nikoho u nás nedržíme, takže se můžeme domluvit dohodou na měsíční výpovědí lhůtě.