Logo SG Energy

SG Circle přináší menším i větším zákazníkům výhody flexibility

Prostřednictvím agregačního bloku SG Circle dokážeme najít vaši obchodní a technickou flexibilitu a využít ji pro obchodování s elektřinou a pro služby výkonové rovnováhy společnosti ČEPS. Kombinací flexibilit maximalizujeme výnos.

Tři úrovně zapojení

Tři úrovně zapojení

Flexibilita

Základní uživatelské možnosti (např. zapnutí/vypnutí, BESS).

Optimalizace

Efektivnější nakládání s energiemi (např. chytré nabíjení baterie).

Predikce

Dlouhodobé plánování spotřeby a výroby, vize využívání zeleného vodíku.

Výhody

Flexibilita

Využíváme obchodní i technickou flexibilitu zákazníka.

Transparentnost

Všichni u nás mají rovné podmínky, které si mohou ověřit.

Certifikace

Náklady na certifikaci zařízení jdou za námi.

Férovost

Výnosy jsou rozděleny dle čtvrthodinových disponibilit a aktivací každého zařízení

Výnosy

Získáte 75 % z výnosu pro velkokapacitní bateriové uložiště a u ostatních zdrojů po dohodě.

Stavební kameny agregačního bloku

Naším cílem je vytvořit ekonomický blok, který dokáže flexibilně reagovat na specifika denního trhu.
Elektřina z OZE
Baterie BESS
Výroba OZE
Energy Management System
Spotřeba
Elektrolyzér na výrobu vodíku
Naším cílem je vytvořit ekonomický blok, který dokáže flexibilně reagovat na specifika denního trhu.

Petr Foitl

Head of Trading

Budování agregačního bloku s profesionály ze Solar Global

2017

První velkokapacitní bateriový systém

2020

Projekt ČEPS – Eflex využití „volné kapacity“ baterie pro PpS

2023

První průmyslový elektrolyzér v Česku na výrobu zeleného vodíku SG Hydrogen

2024

Agregační blok SG Circle postavený čistě na bateriích (BESS)

Řešení bez geografických limitů

Agregační blok SG Circle je díky napojení na provozovatele přenosové soustavy (PPS) propojený s českou a potažmo i evropskou energetikou.

Agregační blok

vám přináší

ve spolupráci s